Prof. Mansur Rahnama doradcą Agencji Badań Medycznych

ms
15-10-2020, 14:08
Prof. zw. dr hab. n med. Mansur Rahnama, konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii stomatologicznej, powołany został przez dr. n med. Radosława Sierpińskiego, p.o. prezesa Agencji Badań Medycznych na członka zespołu doradczego w ramach grupy roboczej do spraw chorób cywilizacyjnych i zdrowia publicznego.

Decyzja o nominacji została podjęta na podstawie zarządzenia prezesa Agencji Badań Medycznych z 14 października 2020 r. w sprawie powołania Naukowego Zespołu Roboczego ABM.

Celem działań Agencji Badań Medycznych jest budowa innowacyjnego systemu opieki zdrowotnej. ABM ma m.in. oceniać, które nowe technologie medyczne i metody terapeutyczne powinny być stosowane w celu zaspokojenia potrzeb społeczeństwa.

Agencja realizuje jeden z pierwszych publicznych programów dotacyjnych z finansowaniem przeznaczonym na niekomercyjne badania kliniczne w naszym kraju. 

Finansowane przez Agencję Badań Medycznych niekomercyjne badania kliniczne, mają być szansą dla polskich pacjentów na dostęp do najnowszych technologii, jak również okazją dla polskich naukowców na udział w światowych badaniach.

Jednym z podstawowych zadań Agencji jest również działalność analityczna w zakresie oceny podejmowanych decyzji i ich wpływu na koszty funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Opracowane analizy będą podstawą do przedstawiania konkretnych rozwiązań, dzięki którym system opieki zdrowotnej mógłby funkcjonować w bardziej wydajny sposób.