Poznań: będzie konkurs na realizowanie programu profilaktyki stomatologicznej

ms
15-10-2020, 07:45
Władze Poznania ogłoszą konkurs ofert na realizowane badań stomatologicznych z instruktażem higieny jamy ustnej i lakowanie zębów w gabinetach dentystycznych na terenie Poznania.

Realizowane maja być także zajęcia edukacyjne z zakresu profilaktyki stomatologicznej prowadzone w szkole podstawowej przez wykwalifikowany personel

Działania edukacyjne i profilaktyczne będą prowadzone przez trzy lata od 2021 do 2023 r. Będą mogły z nich skorzystać dzieci w wieku od 7 do 11 lat, których przynajmniej jeden rodzic lub opiekun prawny rozlicza podatek dochodowy w Poznaniu. Z programu skorzystać będzie mogło każdego roku ponad 7,4 tys. dzieci rocznie.

Koszt programu wyniesie 900 tys. zł, pieniądze pochodzić będą z budżetu miasta.

Akceptację Rady Miasta Poznania zyskała uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji wieloletniego programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki stomatologicznej. Celem jest poprawa stanu zdrowia dzieci poprzez przeprowadzenie działań edukacyjnych oraz badań w kierunku zapobiegania próchnicy. Program taki będzie realizowany przez Miasto po raz pierwszy. Program uzyskał pozytywną opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Przewidziane w programie badanie stomatologiczne wraz z instruktażem higieny jamy ustnej oraz lakowanie bruzd zębów szóstych w populacji dzieci do ukończenia 8. roku życia są świadczeniami gwarantowanymi, jednakże w związku z dużym rozpowszechnieniem problemu próchnicy zębów wśród najmłodszych przeprowadzenie wskazanych w programie interwencji jest zasadne i będzie stanowiło istotne uzupełnienie świadczeń istniejących.

Ponadto w populacji osób po ukończeniu 8. roku życia lakowanie bruzd zębów szóstych nie jest już świadczeniem gwarantowanym, ma to zatem stanowić uzupełnienie usług oferowanych w ramach NFZ. Wszystkie wymienione w projekcie programu działania są zgodne z zaleceniami oraz rekomendacjami w zakresie profilaktyki stomatologicznej.