UM w Lublinie zamawia sprzęt stomatologiczny

Autor: miro • Źródło: ms
12-10-2020, 10:19
Ogłoszono przetarg na dostawę i montaż podstawowego wyposażenia stomatologicznego dla jednostek znajdujących się w strukturze Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii w Lublinie w ramach inwestycji: "Budowa Stomatologicznego Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie".

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż podstawowego wyposażenia stomatologicznego dla jednostek znajdujących się w strukturze Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii w Lublinie w ramach inwestycji: „Budowa Stomatologicznego Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”

Przedmiot zamówienia obejmuje dwa zadania:
Dostawa i montaż aparatury do obrazowania – radiowizjografii.
Dostawa i montaż pozostałego podstawowego wyposażenia stomatologicznego:
Narzędzia do wierzchołków korzeni, skalery i skale dentystyczne
Narzędzia do wierzchołków korzeni
Noże dentystyczne
Przyrządy do wypełnień stomatologicznych
Akcesoria profilaktyki stomatologicznej
Szczegółowa specyfikacja zamówienia

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: https://umlub.eb2b.com.pl/open-auctions.html

Kryteria oceny ofert:
Cena 60,00
Okres gwarancji 30,00
Termin realizacji 10,00

Termin składania ofert: 15 października 2020 godz. 11:00,

Termin związania ofertą: 30 dni

Termin wykonania dostawy: 42 dni

Kontakt: Uniwersytet Medyczny w Lublinie 20-059 Lublin, Al. Racławickie 1 tel. (81) 448 52 00