Spotkanie NRL z ministrem zdrowia

Autor: nieck • Źródło: kan
01-10-2020, 12:05
W Ministerstwie Zdrowia 30 września 2020 r. odbyło się spotkanie prezesa i wiceprezesów Naczelnej Rady Lekarskiej z ministrem Adamem Niedzielskim. Dyskutowano kwestie ważne dla środowiska dentystów.

Prezes NRL Andrzej Matyja przedstawił podczas spotkania z szefem resortu zdrowia najpilniejsze i aktualne postulaty lekarzy dentystów.  Znalazły się wśród nich: 

- wspieranie przez państwo systemu kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów,
- uporządkowanie koszyka świadczeń i wyceny świadczeń,
- przepisy konkursowe NFZ na udzielanie świadczeń.

Ponadto omawiano także wdrożenie nowego dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty”, który ma obowiązywać od 1 stycznia 2021 r oraz działania zmierzające do złagodzenia reżimu odpowiedzialności karnej lekarzy i lekarzy dentystów za błędy medyczne popełnione nieumyślnie.

Więcej: nil.org.pl