Opolskie: dentyści mogą mniej płacić za odpady

kan
01-10-2020, 09:57
Okręgowa Rada Lekarska organizuje negocjacje w sprawie kosztów odbioru odpadów medycznych.

Prezes ORL w Opolu, Jolanta Smerkowska-Mokrzycka udzieliła  pełnomocnictwa Indywidualnej Kancelarii Adwokackiej , mecenasowi Marianowi Jagielskiemu do  prowadzenia  negocjacji, związanych z  ustaleniem warunków realizacji umów na  odbiór i  utylizację odpadów medycznych wytwarzanych w lekarskich i  lekarsko-dentystycznych  praktykach lekarskich prowadzonych przez członków  Opolskiej Izby Lekarskiej.  

Osoby zainteresowane korzystniejszymi warunkami umów proszone są o zgłoszenie swojej  praktyki do tej  akcji. Co nie oznacza jeszcze obowiązku zmiany  dotychczasowego odbiorcy, informuje Prezes ORL.

Lekarz sam oceni czy  wynegocjowane  warunki są  korzystniejsze i podejmie decyzję o zmianie. Chętni na przystąpienie do akcji proszeni są o zgłaszanie się na adres: opole.praktyki@hipokrates.org do 12 października br.

Nowe warunki będą obowiązywały od 1 stycznia 2021.

Więcej: izbalekarska.opole.pl