Chojnów nagrodzony m.in. za program profilaktyki zdrowia stomatologicznego

Autor: nieck • Źródło: en
22-09-2020, 09:12
Gmina Chojnów została Laureatem konkursu „Samorząd Promujący Zdrowie”. Gminę doceniono m.in. za efektywne, nowoczesne i skuteczne działania w dziedzinie profilaktyki zdrowotnej, realizację programów profilaktyki stomatologicznej, promocję zdrowego stylu życia i upowszechnianie aktywności fizycznej wśród mieszkańców.

- Profilaktyka i promocja zdrowia są jednymi z najważniejszych elementów polityki zdrowotnej samorządu. Podejmujemy szereg działań mających na celu zwiększenie oferty medycznej Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej... Nie bez znaczenia jest realizacja szeregu programów szkolnych promujących zdrowy tryb życia pośród dzieci, młodzieży i ich rodzin. W Gminie Chojnów od 2018 r. z powodzeniem realizowany jest „Program profilaktyki próchnicy dzieci i młodzieży”, którego celem jest poprawa stanu zdrowia pacjentów, zwiększenie dostępności do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii, rozwijanie prawidłowych nawyków higienicznych i żywieniowych czy podniesienie świadomości zdrowotnej opiekunów dzieci uczestniczących w programie. Jestem bardzo dumny, że otrzymaliśmy Certyfikat oraz Tytuł „Samorząd Promujący Zdrowie 2020”, gdyż utwierdza nas to w dobrze dobranej drodze promocji aktywności i zdrowego trybu życia – powiedział Wójt Gminy Chojnów, Andrzej Pyrz.

W konkursie “Samorząd Promujący Zdrowie” nagradzane i wskazywane są opinii publicznej gminy, powiaty i samorządowe województwa, w których podejmowane są efektowne, nowoczesne i skuteczne działania na rzecz rozwoju ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowego stylu życia i promocji aktywności fizycznej. Konkurs ten jest częścią Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego “Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”, który Quality Institute realizuje od 2015 roku.

O działaniach gminy w zakresie poprawy zdrowia stomatologicznego mieszkańców informowaliśmy wielokrotnie.

Czytaj także:  Chojnów: bezstresowa walka z próchnicą zębów dzieci
Gmina Chojnów nie ogląda się za dentystą w szkole