Dentobusy wracają na stare tory?

ms
18-09-2020, 19:48
NFZ zawnioskował o zniesienie zakazu udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego w pojazdach (dentobusach).


W  związku ze zniesieniem zakazu udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego w dentobusach nastąpić ma rozpoczęcie finansowania i rozliczenia tych świadczeń.

Zakaz udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego w pojazdach (dentobusach) zawarty został w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zawiera m.in. uchylenie § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.