Rada Przejrzystości w październiku zajmie się nowotworami głowy i szyi

smn
16-09-2020, 14:11
W planie pracy Rady Przejrzystości działającej przy prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji znalazł się projekt związany ze zdrowiem jamy ustnej.

Na posiedzeniu Rady Przejrzystości, które odbędzie się 12 października eksperci przygotują opinię na temat samorządowego projektu programu polityki zdrowotnej:
Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów głowy i szyi”

Więcej: aotm.gov.pl