Prof. Dorota Olczak - Kowalczyk dziekanem Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego WUM

smn
15-09-2020, 10:55
Zmiana na stanowisku dziekana Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Zbigniew Gaciong wręczył akt powołania na stanowisko dziekana Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego prof. dr hab. Dorocie Olczak – Kowalczyk. 

Funkcję tę prof. Olczak-Kowalczyk będzie pełnić od 1 października 2020 roku.

Prof. dr hab. Dorota Olczak-Kowalczyk sprawuje także stanowisko  prezes Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej oraz krajowego konsultanta do spraw stomatologii dziecięcej.