Wyniki LDEK: na czele: GUMed, WUM i UM w Białymstoku

ms
11-09-2020, 09:07
W sesji jesiennej 2020 r. LDEK do egzaminu przystąpiły 1423 osoby, uzyskując średnio 131,1 pkt. 17 proc. zdających nie przebrnęło egzaminu. Rekordzista (absolwent GUMed) uzyskał 177 pkt.

Maksymalne wyniki osiągnęli absolwenci:
UM w Białymstoku - zdający LDEK po raz pierwszy (169)
GUMed - zdający LDEK w ostatnich dwóch latach (177)
WUM - zdający LDEK ponad dwa lata temu (166)