Miejsc rezydenckich dla dentystów tyle co kot napłakał

ms
09-09-2020, 12:38
W dziedzinach, które są przedmiotem zainteresowania lekarzy dentystów, przygotowano w skali kraju 111 miejsc rezydenckich, sygnowanych przez MZ. To zaledwie 2,68 proc. ogólnej puli miejsc rezydenkich (4136) dotyczących postępowania kwalifikacyjnego, które będzie przeprowadzone 1-31 października 2020 r.

Z uwagi na fakt, że materia dotyczy świata medycyny należałoby zapewne powiedzieć, że miejsc rezydenckich, przygotowanych przez Ministerstwo Zdrowia, jest tyle co na lekarstwo.

111 miejsc to w zasadzie tyle samo co wiosną 2020 r. (112), ale wówczas było to 5,74 proc. ogólnej puli miejsc rezydenkich (1950), teraz ten współczynnik spadł o połowę ( 111 vs 4136).

Sytuacja jest coraz bardziej niepokojąca, zważywszy, że liczba lekarzy dentystów nie stanowi ani 2,68 proc., ani 5,74 proc. lekarzy. Ten współczynnik wynosi aż 27 proc.