17 proc. zdających nie zaliczyło LDEK

ms
08-09-2020, 15:48
Są dostępne wyniki Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego w sesji jesiennej 2020 r. Do egzaminu przystąpiły 1423 osoby, uzyskując średnio 131,1 pkt. 17 proc. zdających nie przebrnęło egzaminu, to lepiej niż wiosną 2020 r., wówczas wskaźnik ten wynosił 43 proc.

 Maksymalny wynik wyniósł 177 a minimalny 49 punktów. Dwustu trzydziestu ośmiu zdających uzyskało wynik poniżej 56 proc.  Dwie osoby zostały zdyskwalifikowane. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 198 - 2 zadania zostały unieważnione przez zespół rozpatrujący zastrzeżenia.