Kolekcjonerzy książeczki bonusowej

ms
07-09-2020, 09:06
Książeczka bonusowa to dziennik regularnych wizyt dentystycznych w Niemczech. Została wprowadzona w 1989 r. ustawą o reformie zdrowia, do dzisiaj spełnia ważną rolę w leczeniu stomatologicznym Niemców.

Osoby ubezpieczone w ramach ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego są zwykle pytane o książeczkę premiową podczas corocznej wizyty kontrolnej u dentysty.  Posiadanie jej nie jest obowiązkowe, ale  jeśli co roku pacjent zadba o pieczątkę, może zaoszczędzić sporo pieniędzy na poważnych zabiegach stomatologicznych. Kasa Chorych premiuje systematyczne wizyty u dentysty.

Jakie są zalety książeczki bonusowej?
Książeczka bonusowa motywuje do regularnego przegląd uzębienia. W ten sposób zęby dłużej pozostają zdrowe, ponieważ ewentualne uszkodzenia zębów można wykryć i leczyć na wczesnym etapie.

Jak często trzeba chodzić do dentysty z książeczką bonusową?
Książeczka bonusowa jest dostępna dla dzieci i młodzieży, a także dla dorosłych. Dzieci i młodzież objęte są tzw. Programem profilaktyki indywidualnej (IP). Ten program profilaktyczny, który obowiązuje pacjentów od 6 do 18 roku życia, zakłada co najmniej dwie wizyty u dentysty  w ciągu roku. Dorośli powinni przynajmniej raz w roku udać się do stomatologa.

Jak donosi Krajowe Stowarzyszenie Stomatologów Ubezpieczenia Zdrowotnego (KZBV), pacjenci z książeczką premiową otrzymują dodatkowy bonus, ale tylko wtedy, gdy można przedstawić dowody regularnych badań u dentysty przez okres pięciu lat .

Do 30 września 2020 r. „normalne” stałe dofinansowanie do ubezpieczenia zdrowotnego wzrośnie z 50 proc. z 5-letnią książeczką premiową do 60 proc. Jeśli regularne badania kontrolne występowały przez dziesięć lat całkowita dotacja z kas chorych wynosi 65 proc. 

Od 1 października 2020 r. „normalne” stałe świadczenie z kas chorych będzie wynosić 60 proc. Dzięki 5-letniej książeczce premiowej pokrycie kosztów wzrasta do 70 procent, a dziesięcioletnia premia - do 75 proc.

Kasy chorych wypłacają premię tylko wtedy, gdy wszystkie niezbędne wizyty kontrolne zostały wykonane w określonym czasie (dorośli raz w roku, dzieci i młodzież dwa razy w roku). Jak zapowiada KZBV, regulamin premii wygasa, jeśli nie zostaną dotrzymane określone terminy. Wówczas trzeba od nowa i regularnie odbywać wizyty u dentysty przez pięć lat, aż ponownie pacjent będzie kwalifikował się do otrzymania premii. Zmiana dentysty nie wpływa na ważność książeczki bonusowej. 

Jeśli książeczka w pewnym momencie się zapełni, dentysta wyda nową. 

O ile konieczne jest wykonanie korony zęba, mostu lub protezy, dentysta omawia leczenie z pacjentem. Następnie tworzy plan leczenia i kosztów (HKP) . Plan składa się do kasy chorych wraz z książeczkami premiowymi.  Dopiero po zatwierdzeniu przez kasę chorych HKP - co trwa około trzech tygodni – można rozpocząć leczenie.

HKP jest ważny przez sześć miesięcy po zatwierdzeniu. Zabieg należy zakończyć w tym okresie. Za opiekę stomatologiczną, która wykracza poza standardową opiekę, należy zapłacić samodzielnie.