KS NRL o sprawozdaniach składanych w bazie danych o odpadach

ms
04-09-2020, 11:08
Termin złożenia sprawozdania związanego z gospodarką odpadami za 2019 r. wydłużono do 31 października 2020 r. – przypomina KS NRL i podaje wskazówki jak wypełnić kartę przekazania odpadów.

Z myślą o sprawnym dopełnieniu obowiązku sprawozdawczego Komisja Stomatologiczna NRL przygotowała specjalną instrukcję autorstwa Rafała Kiełkowskiego wiceprezesa ORL w Katowicach.

KS NRL radzi, aby ustanowić (np. siebie) „użytkownikiem podrzędnym”, a to z uwagi na możliwość logowania się hasłem, a nie poprzez profil zaufany.

Sprawozdanie wymaga autoryzacji, więc wypełnić sprawozdanie może każdy użytkownik konta, ale opcja „złóż sprawozdanie” pojawi się tylko przy zalogowaniu poprzez profil zaufany.

Więcej: KS NIL