GUMed: w tym roku oblegany przez kandydatów na stomatologię

en
20-08-2020, 15:06
Są już pierwsze wyniki tegorocznej rekrutacji w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

W tym roku prawdziwe rekordy popularności bił kierunek lekarsko-dentystyczny, na który o jedno miejsce starało się blisko 30 osób (29,8 os. na miejsce, 1401 kandydatów). 

Szansę mieli ci kandydaci, którzy uzyskali łącznie co najmniej 180 punktów, w tym z biologii roszerzonej minimum 85 punktów i chemii rozszerzonej minimum 95 punktów. 

W sumie, jak podaje Gdański Uniwersytet Medyczny, siedem tysięcy osiemdziesiąt jeden osób ubiegało się o przyjęcie na 6 kierunków jednolitych studiów magisterskich stacjonarnych. To o ponad 2100 osób więcej niż w roku ubiegłym. 

Rekordowy wynik związany jest z wysokimi pozycjami uczelni w rankingach edukacyjnych, plasujących Gdański Uniwersytet Medyczny w gronie wiodących polskich ośrodków akademickich. Potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia i prac naukowo-badawczych realizowanych w GUMed było przyznanie przez międzynarodowe grono ekspertów prestiżowego statusu uczelni badawczej w pierwszej edycji konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.