NIL daje wytyczne dla udzielania świadczeń telemedycznych

smn
11-08-2020, 12:17
Naczelna Izba Lekarska próbuje wyjaśnić wątpliwości, które pojawiły się po wprowadzeniu powszechności świadczeń telemedycznych co do etycznych aspektów ich stosowania, bezpieczeństwa prawnego i technicznych możliwości świadczeniodawców oraz pacjentów.

Wyprzedzając działania Ministerstwa Zdrowia zespół ds. telemedycyny Naczelnej Rady Lekarskiej we współpracy z członkami Telemedycznej Grupy Roboczej przygotował wytyczne (tu się można z nimi zapoznać), na które składają się trzy dokumenty:

- Wytyczne dla udzielania świadczeń telemedycznych
- Wytyczne świadczenia telemedycznego uwzględniające aspekty etyczne
- 10 kroków wizyty telemedycznej.

Na posiedzeniu 24 lipca 2020 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia wytycznych dla udzielania świadczeń telemedycznych wraz z rekomendacją ich stosowania przez lekarzy i lekarzy dentystów w ramach wykonywanego zawodu.

Ponadto, Prezydium NRL, przekazując te dokumenty, zaapelowało do Ministra Zdrowia o podjęcie prac zmierzających do wprowadzenia wypracowanych przez samorząd lekarski wytycznych, jako obowiązującego standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej.

Więcej: nil.org.pl