Szkolenia dla dentystów stażystów w zakresie krwiodawstwa

ms
07-08-2020, 09:27
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zaprasza stażystów - lekarzy dentystów na kurs z krwiodawstwa - termin 2 września 2020 r.

Zajęcia odbywają się w budynku wykładowym "C" od godz. 13 w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, ul. Marcelińska 44.

Konieczne jest stawienie się najpóźniej 20 minut przed terminem szkolenia (ze względu na konieczność preselekcji (w tym wypełnienia ankiety epidemiologicznej) Kierunek: drogą dawcy do kontenera przed budynkiem głównym.

Zapisy przyjmowane są wyłącznie mailowo na adres: szkolenia@rckik.poznan.pl z podaniem imienia, nazwiska, miejsca odbywania stażu oraz numeru telefonu.