Prof. Marzena Dominiak prorektorem UM we Wrocławiu do spraw strategii rozwoju

ms
04-08-2020, 10:12
Prof. Marzena Dominiak, prezydent PTS,  pełnić będzie funkcję prorektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu do spraw strategii rozwoju.


Prof. Marzena Dominiak tak widzi swoją aktywność w nowej, bardzo odpowiedzialnej i szczególnie niełatwej roli: 

Strategia rozwoju uniwersytetu medycznego to strategia działania na wszystkich polach łączących dydaktykę, naukę, działalność kliniczną oraz aktywność zmierzająca do umiędzynarodowienia uczelni.

W obszarze dydaktyki celem strategicznym  będzie pilne wdrożenie programu poprawy nauczania przeddyplomowego i rozwój kształcenia podyplomowego.

Planuję stworzenie międzywydziałowego uniwersyteckiego centrum kształcenia podyplomowego, otwartego na współpracę międzynarodową, realizującego kształcenie na poziomie studiów master i szkoleń kliniczno - teoretycznych.

Globalizacja nauki wymaga dodatkowo współpracy naukowej pomiędzy ośrodkami badawczym w kraju i zagranicą. Razem z prorektorem do spraw nauki będą starała się współpracować  i nawiązywać kontakty tak, aby Uniwersytet stał się ważnym i rozpoznawanym elementem interdyscyplinarnych międzynarodowych konsorcjów badawczych.

Integracja interdyscyplinarna  jest kluczowa na poziomie naszego uniwersytetu i uniwersyteckiego szpitala klinicznego.

Będziemy tworzyć i rozwijać projekty międzywydziałowe we wszystkich obszarach.

Te, jak i inne programy, wprowadzające naszą uczelnię do ścisłej czołówki uczelni medycznych w naszym kraju, mam nadzieje realizować wspólnie z Państwem.

Zapraszam do współpracy i perspektywicznego działania w imię rozwoju Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. 

Funkcja prorektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu to ogromny prestiż, wyróżnienie ale również ogromna odpowiedzialność i pokładane nadzieje. Mam nadzieję stanąć na wysokości zadania. 
Bardzo dziękuję za tę nominację i powierzoną mi funkcję!