Przetarg na wyposażenie Stomatologicznego Centrum Klinicznego UM w Lublinie

ms
30-07-2020, 11:41
Uniwersytet Medyczny w Lublinie ogłosił przetarg na wyposażenie pracowni techniczno-dentystycznej w ramach uruchamianego Stomatologicznego Centrum Klinicznego.

Przetarg obejmuje dostawę i montaż wyposażenia pracowni techniczno-dentystycznej w ramach inwestycji "Budowa Stomatologicznego Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie".

Część 1 zamówienia: dostawa i montaż wyposażenia pracowni techniczno-dentystycznej w Stomatologicznym Centrum Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie - stoły protetyczne.

Kryteria oceny ofert:
cena: 60,00 proc.
okres gwarancji: 30 proc.
termin realizacji zamówienia: 10 proc.
Termin składania ofert: 4 sierpnia godz. 11.00
Termin związania ofertą: 30 dni
Termin wykonania zamówienia: maksymalnie 42 dni

Część 2 zamówienia: dostawa i montaż wyposażenia pozostałego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Kryteria oceny ofert:
cena: 60,00 proc.
okres gwarancji: 30 proc.
termin realizacji zamówienia: 10 proc.
Termin składania ofert 4 sierpnia godz. 11.00
Termin związania ofertą: 30 dni
Termin wykonania zamówienia: maksymalnie 42 dni

Kontakt: Uniwersytet Medyczny w Lublinie Anna Czyżewska - Królik annaczyzewskakrolik@umlub.pl

Adres zamawiającego: Uniwersyteckie Centrum Stomatologii w Lublinie 20-093 Lublin, ul. Doktora Witolda Chodźki 63.

Adres pełnomocnika: Uniwersytet Medyczny w Lublinie 20-059 Lublin, Al. Racławickie 1  tel. (81) 448 52 00, faks (81) 448 52 01 Dział Zamówień Publicznych tel. (81) 448 52 70, faks (81) 448 52 71.