Manifestacja przeciwko zaostrzeniu kar mogących objąć także medyków

ms
29-07-2020, 14:28
8 sierpnia 2020 r. odbędzie się manifestacja przeciwko nowelizacji art. 37a Kodeksu karnego zaostrzającego kary, która w ocenie NRL jest kolejną już próbą ukrytego zaostrzenia odpowiedzialności karnej lekarzy i lekarzy dentystów za tzw. błędy medyczne.

Prezes NRL prof. Andrzej Matyja w imieniu samorządu lekarskiego zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy z wnioskiem o pilne podjęcie wszelkich możliwych działań celem wstrzymania wejścia w życie nowelizacji art. 37a Kodeksu karnego wprowadzonej na mocy ustawy z dnia 4 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (tzw. tarczy antykryzysowej 4.0).

Oczekiwanej reakcji na ten apel niestety nie było.

Protest jest organizowany przez Porozumienie Zawodów Medycznych, a jego postulaty poparło Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, apelując do wszystkich środowisk medycznych o to samo

PNRL przygotowało oraz przekazało do Ministerstwa Sprawiedliwości swoje propozycje dotyczące kierunku oczekiwanych zmian w kodeksie karnym w celu powstania rządowej inicjatywy legislacyjnej ponownej nowelizacji kodeksu karnego.

Start manifestacji o godz. 12:00 pod Ministerstwem Zdrowia.