Wystawcy VDE i CEDE ze wsparciem agendy Komisji Europejskiej

ms
28-07-2020, 11:26
Enterprise Europe Network (powołana przez Komisję Europejską, sieć pomagająca małym i średnim przedsiębiorstwom) będzie wspierać wystawców wirtualnej oraz tradycyjnej edycji CEDE. Jak z tego wsparcia skorzystać mogą stomatologiczne jednostki badawcze oraz gabinety stomatologiczne?

Enterprise Europe Network (EEN) to największa na świecie, powołana przez Komisję Europejską, sieć wspierająca małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w internacjonalizacji i rozwoju innowacji. W projekcie uczestniczy 66 krajów, 600 organizacji i 3000 ekspertów.

EEN wykorzystuje międzynarodowe doświadczenia i znajomość lokalnych rynków. W praktyce oznacza to biznesowe łączenie firm na zasadach non-profit. Preferowaną formułą w ramach działalności EEN są spotkania B2B. Z oferty EEN mogą korzystać także stomatologiczne jednostki badawcze a także gabinety stomatologiczne.

Dzięki partnerstwu pomiędzy firmą Exactus a regionalnym ośrodkiem EEN przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi, informacje o Virtual Dental Exhibition by CEDE (24-26 września live, do 25 października on demand) oraz CEDE 2020 (3-5 grudnia) oraz towarzyszących im spotkaniach B2B zostaną rozpowszechnione w sieci w następujący sposób:
- wpisanie do bazy wydarzeń i zamieszczenie na ogólnodostępnej stronie sieci EEN (https://een.ec.europa.eu),
- wysłanie do ośrodków Sieci EEN, które wprowadziły do bazy POD (Partnering Opportunities Database) profile kooperacyjne firm sektora stomatologicznego,
- wysłanie do konkretnych zagranicznych firm z sektora stomatologicznego, w tym tych, które pozyskały unijne dofinansowanie na swoją działalność,
- newsletter na temat wirtualnych spotkań brokerskich redagowanego przez ośrodek EEN w Brukseli.

Wystawcy VDE i CEDE i uczestnicy spotkań B2B mogą również liczyć na indywidualne wsparcie promocyjne w ramach bazy Partnering Opportunities Database.

W Polsce działa 30 ośrodków Sieci EEN, zgrupowanych w czterech konsorcjach:
I. Enterprise Europe Network - Central Poland - 6 ośrodków na terenie 4 województw (mazowieckie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, pomorskie), koordynator: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Strona internetowa konsorcjum www.een.org.pl
II. Enterprise Europe Network - East Poland - 6 ośrodków na terenie 3 województw (podlaskie, warmińsko-mazurskie, lubelskie), koordynator: Lubelska Fundacja Rozwoju. Strona internetowa konsorcjum www.een-polskawschodnia.pl
III. Enterprise Europe Network - West Poland - 9 ośrodków na terenie 5 województw (zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie, opolskie), koordynator: Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej. Strona internetowa konsorcjum www.westpoland.pl
IV. Enterprise Europe Network - South Poland - 9 ośrodków na terenie 4 województw (śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie), koordynator: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. Strona internetowa konsorcjum www.een.net.pl

Sieć Enterprise Europe Network działa od 1 stycznia 2008 r. Została powołana w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (Competitiveness and Innovation Framework Programme 2007 - 2013 -CIP), a w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 działa w ramach Programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises – COSME).

Więcej informacji www.een.ec.europa.euwww.een.org.plwww.frp.lodz.pl/een.