Opłaty covidowe przy udzielaniu świadczeń komercyjnych

en
23-07-2020, 15:03
W ostatnim czasie, część praktyk zawodowych oraz podmiotów leczniczych rozpoczęło pobieranie od pacjentów tzw. dodatkowych opłat covidowych przy udzielaniu świadczeń komercyjnych. Jak to powinno przebiegać, by pod względem prawnym było bez zarzutu, wyjaśnia adwokat Damian Konieczny z Biura Prawnego OIL w Gdańsku.

Dodatkowe opłaty covidowe przy udzielaniu świadczeń komercyjnych są związane z koniecznością pokrycia zwiększonych kosztów zapewnienia wymogów sanitarnych podczas stanu epidemii. Należy w tym zakresie przypomnieć, iż zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, to właściciel samodzielnie określa – w ramach regulaminu organizacyjnego – wysokość opłat za wszelkie świadczenia zdrowotne, informuje prawnik OIL w Gdańsku Damian Konieczny. 

Brak jest zatem przeszkód prawnych do pobierania od pacjentów opłat przewidzianych w cenniku usług. Pacjent powinien być jednak przed wykonaniem usługi wyraźnie poinformowany o jej koszcie, tak aby mógł świadomie wyrazić zgodę na zawarcie z placówką umowy przewidującej obowiązek zapłaty określonej kwoty pieniężnej. Opłata ta nie powinna być zatem przed pacjentem zatajana przed przystąpieniem do realizacji usługi.

 
Również w świetle stanowiska Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  (tu można się z nim zapoznać)  pobieranie dodatkowych opłat jest dopuszczalne, jeżeli o dodatkowych kosztach pacjent jest informowany przed wykonaniem zabiegu, odbyciem wizyty czy udzieleniem innego świadczenia zdrowotnego.

Więcej: oilgdansk.pl