Paradontoza zwiększa ryzyko nowotworu przełyku i żołądka

en
22-07-2020, 10:15
Osoby mające problemy ze zdrowiem dziąseł mogą mieć wyższe ryzyko nowotworu przełyku i żołądka, dowodzą naukowcy z Harvard T.H. Chan School of Public Health. To ryzyko wzrasta dodatkowo jeśli pacjent wcześniej stracił część zębów w wyniku choroby periodontologicznej.

Według amerykańskich naukowców związek między chorobami przyzębia, utratą zębów i nowotworami przełyku oraz żołądka jest nadal w niewystarczającym stopniu udowodniony.

Przeanalizowano dane  98 459 kobiet zebrane w trakcie projektu Nurses Health Study (1992-2014) oraz 49 685 mężczyzn z Health Professionals Follow-up Study (1988-2016).

Oceniano zdrowie stomatologiczne, demografię, tryb życia i dietę. W czasie trwania projektów (22-28 lat) odnotowano  199 przypadków raka przełyku i 238 przypadków raka żołądka.

Choroby przyzębia były związane odpowiednio z 43 proc. i 52 proc. wzrostem ryzyka raka przełyku i żołądka. W porównaniu z osobami z kompletnym uzębieniem, ci którzy stracili dwa lub trzy zęby  mieli ryzyko raka przełyku i żołądka wyższe odpowiednio o  42 proc. i 33 proc.

Naukowcy wskazali na możliwe przyczyny związku między bakteriami z jamy ustnej a tymi dwoma typami nowotworów. W ich opinii bakterie Tannarella forsythia oraz Porphyromonas gingivalis, wchodzące w skład czerwonego kompleksu, podnosżą ryzyko raka przełyku.

Ponadto zły poziom higieny jamy ustnej oraz choroba przyzębia mogą stymulować tworzenie się endogennych nitrozamin, o których wiadomo, że powodują raka żołądka.

Na podstawie przeprowadzonej analizy nie można wnioskować na temat związku przyczyn i skutków, bowiem część ryzyka może być powodowana przez współistniejące i nie brane pod uwagę czynniki.

Niemniej jednak to kolejna praca, której wyniki potwierdzają dużą rolę mikrobiomu jamy ustnej w rozwoju procesu nowotworowego przełyku i żołądka

Więcej: Gut