Uczelnie medyczne w rankingu Perspektyw 2020

ms
17-07-2020, 09:45
Według rankingu Perspektyw z 2020 r. najlepszą szkołą medyczną, kształcącą lekarzy dentystów – okazał się Gdański Uniwersytet Medyczny.

Przy prezentacji rankingu Perspektyw 2020 r. należy od razy uczynić jedno zastrzeżenie. Po raz pierwszy w tym zestawieniu nie uwzględniono oddziałów Collegium Medicum w uniwersytetach: Jagiellońskim, Mikołaja Kopernika w Toruniu, Warmińsko-Mazurskim. Jest to o tyle istotne, że w 2019, jak i w 2018 r. CM UJ wśród uniwersytetów medycznych zajmował pierwsze miejsca. W 2020 r. UJ w rankingu niwersytetów zajmuje I miejsce ze 100 pkt. 

1. Gdański Uniwersytet Medyczny 65.20 pkt.
2. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 60.60 pkt.
3. Warszawski Uniwersytet Medyczny 60.20 pkt.
4. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 59.90 pkt.
5. Uniwersytet Medyczny w Lublinie 57.60 pkt.
6. Uniwersytet Medyczny w Łodzi 57.20 pkt.
7. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 57.10 pkt.
8. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 55.80 pkt.
9. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 46.85 pkt.

W rankingu open uczelni medycznych
GUMed zajmuje  ex aequo 6. miejsce z Politechniką Wrocławską
PUM zajmuje ex aequo 10. Miejsce z Uniwersytetem Wrocławskim
WUM i UM we Wrocłąwiu ex aequo 12. miejsce
UM w Lublinie i UM w Łodzi 15. miejsce ex aequo z 4 innymi uczelniami
UM w Poznaniu 21. miejsce ex aequo z SGH
UM w Białymstoku 23. miejsce ex aequo z SGGW
ŚUM w Katowicach 37. miejsce ex aequo z dwoma uczelniami