Wrocław: 10 gabinetów dentystycznych w szkołach będzie pracować

ms
15-07-2020, 08:59
10 szkolnych gabinetów dentystycznych zostały wyremontowane, a następnie wyposażone w specjalistyczny sprzęt stomatologiczny zakupiony przez władze Wrocławia.

Realizator programu wykonuje w gabinecie czynności i zabiegi profilaktyczno-lecznicze:
- badanie stomatologiczne z oceną stanu uzębienia ucznia,
- lakowanie zębów trzonowych i przedtrzonowych poprzez stosowanie glass-jonomeru jako tymczasowego laku szczelinowego zabezpieczającego przed rozwojem próchnicy i monitorowanie jego retencji,
- lakierowanie zębów lakierem chlorheksydynowym,
- kontrolę zalakowanych zębów połączoną z uzupełnieniem laku,
- leczenie próchnicy „punktowej” w zębach stałych trzonowych i przedtrzonowych poprzez wypełnienie zapobiegawcze, obejmujące wypełnienie małego ubytku kompozytem z jednoczesnym zalakowaniem sąsiadujących bruzd,
- stabilizację próchnicy u dzieci z próchnicą zębów mlecznych poprzez atraumatyczne leczenie zębów z wypełnianiem glass-jonomerem.

Odbiorcami programu są uczniowie wrocławskich szkół podstawowych w wieku 6-15 lat, których rodzice wyrazili pisemną zgodę na udział w programie.

Gabinety stomatologiczne znajdują się w:
Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 17, ul. Wieczysta 105,
Szkole Podstawowej nr 83, ul. Boya –Żeleńskiego 32,
Szkole Podstawowej nr 85, ul. Traugutta 37,
Szkole Podstawowej Integracyjnej 103 (Zespół Szkół nr 6 ), ul. Nowodworska 70,
Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 1, ul. Zemska 16c,
Szkole Podstawowej nr 74, ul. Kleczkowska 2,
Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, ul. Inflancka 13,
Szkole Podstawowej nr 68, ul. Szczęśliwa 28,
Szkole Podstawowej nr 77, ul. Św. Jerzego 4,
Szkole Podstawowej nr 97 (Zespół Szkół nr 7), ul. Pawłowa 15.

wroclaw.pl