Skutki wykonywania zawodu dentysty w dobie pandemii

en
13-07-2020, 09:07
Pracownicy medyczni noszący maski podczas świadczenia usług medycznych mają podwyższone ryzyko próchnicy, erozji i infekcji grzybiczych jamy ustnej.

Epidemiologists study health risks and are experts in determining disease patterns in populations. These scientists study both infectious and non-infectious diseases from an historical perspective and then apply what they have learned to project future disease outbreaks. 

Lekarze dentyści są odpowiednio przygotowani do rozpoznawania ryzyka chorób jamy ustnej, ale wobec zmienionej przez pandemię  COVID-19 rzeczywistości, ilu stomatologów myśli o tym, co dzieje się z ich własnymi zębami?

Kserostomia szerzy się

Nikt nie podważa faktu, że środki ochrony indywidualnej są niezbędne obecnie do wykonywania zawodu, jednak  skutki ich stosowania nie powinny być ignorowane. Z  przeprowadzonych ostatnio badań wynika że 53 proc. pracowników medycznych zgłasza nadmierną suchość jamy ustnej zaś 66 proc. odwodnienie. Ryzyko próchnicy, erozji zębów i infekcji grzybiczych jamy ustnej wzrosła znacznie od marca 2020. Naukowcy dysponują dowodami na związek stosowania przez długi czas masek i kserostomii.

Szacowanie własnego ryzyka chorób jamy ustnej

Świetnym narzędziem, które może w tym pomóc jest kwestionariusz CAMBRA (Caries Management by Risk Assessment) opracowany na University of California San Francisco (UCSF) jako narzędzie do walki z próchnicą. Metoda CAMBRA została po raz pierwszy zastosowana w środowisku akademickim ponad 10 lat temu. Od tego czasu rozpowszechniła się wśród klinicystów jako standardowe narzędzie oceny ryzyka próchnicy. Odpowiednio do wyniku CAMRA dentysta może dostosować częstotliwość zdjęć RTG i przeglądów stomatologicznych. O tej metodzie informowaliśmy w tekście Ocenianie ryzyka próchnicy. 

Opiera się ona na dwóch parametrach:
-  miarodajnej ocenie pH śliny (jeśli wynosi poniżej 6 to zwiększa się  ryzyko, szczególnie w sytuacji gdy są odsłonięte szyjki korzeniowe) oraz
- ocenie zdolności śliny do buforowania, czyli neutralizowania kwasowego środowiska jamy ustnej.

Możliwa jest sytuacja, w której ślinie o obojętnym odczynie brakuje zdolności buforowych, co jest efektem albo ilości, albo jakości śliny.

 W ciągu niespełna minuty można uzyskać dane, które pomogą stworzyć solidny plan działania.

Więcej: dentistryiq.com