Poszukiwany gabinet stomatologiczny do leczenia uczniów w gminie Zbąszyn

ms
09-07-2020, 09:35
Burmistrz Zbąszynia zaprosił do współpracy podmioty wykonujące działalność leczniczą polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego. Chodzi o podmioty mające podpisany kontrakt z NFZ.

Opieka stomatologiczna maja być objęci uczniowie uczący się w:
Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu,
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyprostyni,
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chrośnicy,
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nądni.

Szczegółowych informacji udziela dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Zbąszyniu.
Kontakt: tel. 683 866 009 wew. 322
e-mail: b.rychla@zbaszyn.pl