Madej z Warchołem o penalizacji zawodów medycznych

ms
06-07-2020, 07:42
- W krajach zachodnich wprowadzono rozwiązania w celu minimalizowania i weryfikacji przyczyn niepowodzenia terapeutycznego, a władze Polski nie dość, że nie podejmują się takich prób, to jeszcze zaostrzają kary dla lekarzy – ocenił sytuacje Krzysztof Madej, wiceprezes NRL w rozmowie z wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Warchołem.

Wiceprezes NRL podkreślił, że lekarz, który podejmuje czynności leczenia, na ogół działa w dobrej wierze. Tymczasem zawinione nieumyślne niepowodzenie w leczeniu traktuje się na równi z przestępstwami pospolitymi, którym na ogół towarzyszy złamanie również innych przepisów karnych.

Strona rządowa przedstawiła swoją argumentację i zapewniła, że wbrew nieprawdziwym, jej zdaniem, doniesieniom, nowe regulacje zawarte w uchwalonej przez Sejm i podpisanej przez prezydenta Tarczy antykryzysowej 4.0, nie zmieniają zasad odpowiedzialności karnej za jakiekolwiek przestępstwa, które dotyczą również błędów lekarskich, czyli np. nieumyślnego spowodowania śmierci lub nieumyślnego spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł podkreślił, że nie będzie żadnych zmian w zakresie podstaw do orzekania w przedmiocie odpowiedzialności karnej i praktyki orzeczniczej, i to nie tylko w odniesieniu do lekarzy i osób wykonywujących inne zawody medyczne, ale również wobec osób wykonujących jakikolwiek inny zawód.

Krzysztof Madej przekazał oczekiwania samorządu w sprawie pilnego rozpoczęcia prac nad ponowną nowelizacją Kodeksu karnego oraz docelowego włączenia do polskiego systemu prawnego tzw. depenalizacji zawodów medycznych.

Więcej: NIL