PES po ukończeniu przedostatniego roku szkolenia specjalizacyjnego

ms
03-07-2020, 08:29
Lekarze i lekarze dentyści, którzy chcą złożyć wniosek o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego po ukończeniu przedostatniego roku szkolenia specjalizacyjnego w sesji jesiennej 2020 - mają taką możliwość.

W celu złożenia wniosku o przystąpienie do PES w trakcie ostatniego roku szkolenia specjalizacyjnego przez lekarzy nieposiadających Elektronicznej Karty Szkolenia Specjalizacyjnego (EKS) konieczne będzie:
1) założenie konta w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) na stronie: https://smk.ezdrowie.gov.pl/;
2) uwierzytelnienie osoby, która konto założyła, i weryfikacja uprawnień tej osoby;
3) uzyskanie od kierownika specjalizacji zgody na przystąpienie do PES, której skan trzeba będzie załączyć do wniosku o przystąpienie do PES.

Proces zakładania konta w SMK oraz uzyskanie zgody kierownika specjalizacji na przystąpienie do PES na ostatnim roku szkolenia powinien zostać rozpoczęty w możliwie najszybszym terminie. Umożliwi to skrócenie ścieżki złożenia wniosku o PES w momencie wejścia w życie przepisów dających podstawę przystąpienia do egzaminu specjalizacyjnego po ukończeniu przedostatniego roku szkolenia.

Jeżeli okaże się to konieczne, minister zdrowia podejmie decyzję o wydłużeniu terminu na składanie wniosków do PES w sesji jesiennej 2020, który aktualnie upływa 31 lipca 2020 r. Niemniej jednak przewiduje się, że od wejścia w życie przepisów, czas na złożenie wniosku o przystąpienie do PES będzie nie dłuższy niż 2 tygodnie.

Posiadanie konta w SMK i nadanej roli lekarza/lekarza dentysty oraz zgoda kierownika specjalizacji istotnie przyspieszy proces złożenia wniosku do PES, dlatego MZ przypomina o wcześniejszym  dopełnieniu formalności.

Osoby w trakcie szkolenia specjalizacyjnego, posiadające EKS nie będą zobowiązane do podjęcia żadnych dodatkowych czynności.

W dniu wejścia w życie przepisów umożliwiających złożenie wniosku do PES przez lekarzy/lekarzy dentystów będących na ostatnim roku szkolenia specjalizacyjnego, ich kierownicy specjalizacji otrzymają dodatkową funkcjonalność w SMK, która pozwoli im na wyrażenie wymaganej zgody bezpośrednio w EKS lekarza specjalizującego się.

O terminie wejścia w życie przepisów umożliwiających przystąpienie do PES przed zakończeniem szkolenia specjalizacyjnego, jak również o terminie końcowym składania wniosków do PES MZ poinformuje w odrębnym komunikacie.

Podręcznik użytkownika SMK – Założenie konta i logowanie do systemu,
Podręcznik użytkownika SMK - Wniosek o nadanie uprawnień Lekarz/ Lekarz Dentysta,
Podręcznik użytkownika – Wnioskowanie o PES.
Wzór zgody kierownika specjalizacji na przystąpienie do PES na przedostatnim roku specjalizacji