NRL: brak dialogu z dentystami to zagrożenie dla całej polskiej ochrony zdrowia

kan
02-07-2020, 08:00
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje do prezesa NFZ ws. wykonania umów o udzielanie świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych.

Prezydium NRL apeluje do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o niezwłoczne podjęcie rozmów w sprawie niezbędnych zmian w zasadach rozliczania umów stomatologicznych we wszystkich zakresach świadczeń - czytamy w apelu.

Jak czytamy dalej,:...Prezydium NRL z uwagą odnotowało podpisanie w dniu 26 czerwca br. Zarządzenia Prezesa NFZ nr 93/2020/DSOZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne. Zarządzenie to konsumuje jedyną pozytywnie zaopiniowaną przez PNRL w Stanowisku nr 63/20/P-VIII z dnia 8 czerwca 2020 r. zmianę, polegającą na wprowadzeniu nowej punktacji świadczeń endodontycznych.

PNRL zwraca uwagę, że jak wielokrotnie było podnoszone, los przeważającej większości praktyk i podmiotów realizujących kontrakty stomatologiczne uzależniony jest obecnie od możliwości rozliczenia tegorocznej umowy. Nie mając praktycznie żadnej możliwości zwiększenia liczby przyjmowanych pacjentów placówki stomatologiczne nie zrealizują kontraktu, jeśli nie zostaną wprowadzone współczynniki korygujące na rozliczane świadczenia.

Prezydium wskazuje, że nie doszły do skutku bezpośrednie konsultacje, o które NRL wystąpiła pismem z dnia 23 czerwca br. Prezydium zwraca uwagę, że konsultacje z tak reprezentatywnymi organizacjami, zrzeszającymi wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów są nie tylko wyrazem dobrych praktyk, ale wręcz koniecznością, w szczególności w tak niespotykanej i z wielu względów skomplikowanej, wręcz dramatycznej sytuacji.

Z fragmentarycznych informacji pochodzących z rozmów oraz dyskusji internetowych wywieść można następujące, najbardziej prawdopodobne zastrzeżenia Funduszu wobec zgłaszanego postulatu wprowadzenia współczynników korygujących we wszystkich zakresach świadczeń stomatologicznych.

- Ograniczone środki w budżecie Funduszu. W ocenie samorządu lekarskiego obawa ta jest niezasadna, gdyż przedmiotem postulatu jest zastosowanie współczynników korygujących bez zmiany wartości umów.

- Zmniejszenie tą drogą dostępności pacjentów do świadczeń. Zdaniem Prezydium NRL obawa byłaby zasadna, gdyby nie nałożone na placówki stomatologiczne ograniczenie liczby przyjmowanych pacjentów.Redukcja przyjęć spowodowana sytuacją epidemiczną w niepomiernie większym stopniu ograniczy dostępność niż zastosowanie współczynnika korygującego. Dodatkową amortyzacją zmniejszonej za sprawą przeliczników liczby punktów rozliczeniowych w miesiącach lipiec - grudzień br. będą niewykorzystane do 30 czerwca środki z umów na rok 2020.

Jak zauważa PNRL, sytuacja placówek udzielających świadczeń została już wielokrotnie szeroko omówiona w dotychczasowych wystąpieniach. Z niepokojem należy zauważyć brak jakiejkolwiek propozycji w stosunku do gabinetów szkolnych, których najpierw dotyczył zakaz działalności, a obecnie niemożność udzielania świadczeń z powodu wakacji.

Świadczeniodawcy, którzy udzielają świadczeń w powyższym zakresie mają prawo znać zasady, na jakich mają rozliczyć się z otrzymywanej 1/12 wynagrodzenia i taka kompleksowa propozycja powinna pojawić się już dawno. W niewiele lepszej sytuacji są pozostali świadczeniodawcy i biorąc pod uwagę zmiany wycen w innych rodzajach świadczeń również mieli pełne prawo spodziewać się przynajmniej rzeczowej dyskusji ze swoimi przedstawicielami - zaznacza Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.

W związku z powyższym Prezydium NRL apeluje o pilne podjęcie rozmów w sprawie niezbędnych zmian w zasadach rozliczania umów stomatologicznych we wszystkich zakresach. - Przypominamy po raz kolejny, że brak merytorycznego dialogu ze środowiskiem lekarsko-dentystycznym stwarza realne zagrożenie dla całej polskiej ochrony zdrowia, a przede wszystkim dla bezpieczeństwa powierzonych nam pacjentów - czytamy w apelu.

Więcej: nil.org.pl