Gdańsk: Areszt Śledczy szuka dentysty

kan
01-07-2020, 10:01
Trwa konkurs ofert na świadczenie opieki stomatologicznej dla osadzonych na terenie Aresztu Śledczego w Gdańsku.

Umowa będzie zawierana do 31 grudnia 2020 r. Zakres  pracy - świadczenia w liczbie 600 w okresie obowiązywania umowy, według ustalonego wspólnie z przyjmującym zamówienie grafiku pracy.

Świadczeniodawca będzie zobowiązany do prowadzenia diagnostyki i leczenia pacjentów stomatologicznych na terenie siedziby AŚ. Zakres wykonywanych procedur pokrywa się z koszykiem świadczeń gwarantowanych dla osób ubezpieczonych. W przypadkach uzasadnionych decyzją lekarza także procedur wykraczających ponad świadczenia zawarte w koszyku. Zamówienie obejmuje wykonanie klinicznego etapu protez zębowych.

Udzielający zamówienia zapewnia pomieszczenia do realizacji konsultacji oraz procedur niezbędnych do diagnostyki i leczenia, dostosowane do możliwości ich przeprowadzenia, sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zabiegów, asystentkę stomatologiczną, dokumentację medyczną osadzonych.

Termin składania ofert: 8 lipca 2020 r. do godz. 8:00 
Otwarcie ofert nastąpi 8 lipca 2020 r. o godz. 9:00

Termin związania ofertą: 30 dni

Więcej: sw.gov.pl