WUM: szukają asystenta do Zakładu Higieny Stomatologicznej

kan
30-06-2020, 12:32
W Zakładzie Higieny Stomatologicznej Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego pojawił się wakat na stanowisku asystenta badawczo - dydaktycznego.

Wymagane kwalifikacje:
- tytuł zawodowy lekarza dentysty,
- prawo wykonywania zawodu na terenie RP,
-  doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami,
- znajomość języka angielskiego,
- biegła znajomość języka polskiego.

Mile widziane:
- aktywna działalność naukowa,

Potrzebne dokumenty:
- życiorys z opisem pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej,
- kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz wykształcenie,
w szczególności dyplomów: ukończenia studiów wyższych, tytuł specjalisty, zaświadczenia
o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z polskim – jeśli dotyczy,
- kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu,
- kopie dokumentów potwierdzających dorobek naukowy i dydaktyczny kandydata, w tym
wykaz publikacji.

Termin składania dokumentów:  22 lipca 2020 r.
Dokumenty mają być przesyłane wyłącznie pocztą elektroniczną na adres konkursy@wum.edu.pl z podaniem numeru referencyjnego w tytule e-maila (Nr ref. APK4/1220 – 97/2020). Dokumenty w formie papierowej nie będą przyjmowane.

Więcej: wum.edu.pl