Znieczulenie ogólne vs lokalne: kiedy więcej poekstrakcyjnych powikłań

kan
29-06-2020, 10:52
Powikłania następujące po ekstrakcji zębów trzecich trzonowych występujące najczęściej to długotrwałe krwawienie, uszkodzenie nerwów językowego i czuciowego, uraz sąsiedniego zęba trzonowego, suchy zębodół, infekcja wtórna i krwotok. Naukowcy po przeanalizowaniu związku występowania komplikacji po zabiegu i rodzaju znieczulenia w którym ekstrakcję przeprowadzano stwierdzili, że największe ryzyko problemów występuje u pacjentów, u których zastosowano narkozę.

An interesting article titled “Retrospective multivariable comparison for complications of third molar surgery performed under general versus local anaesthesia” written by Beteramia et al. appears in Oral Surgery in 2019 (vol. 12, pp. 96-103). The article seeks to explore if there is a difference in the amount of complications that occur during or after wisdom teeth surgery when using local anesthesia or when using general anesthesia.

 

Jednak jak sugerują może to być pochodną faktu, że silnego znieczulania wymagają skomplikowane przypadki, które też wiążą się z większym ryzykiem powikłań.

Przeanalizowano 277 przypadki pacjentów  Royal Dental Hospital w  Melbourne w Australii, którzy przeszli co najmniej jedną ekstrakcję dolnej "ósemki" (130 osób miało tylko lokalne znieczulenie, 147 otrzymało narkozę). Rodzaj zastosowanego typu znieczulania był dostosowany do preferencji pacjenta, stopnia trudności zabiegu oraz współistniejących chorób. W sumie usunięto 523 trzecich zębów trzonowych, 239 ekstrakcji przeprowadzono w znieczuleniu miejscowym zaś 284 w znieczuleniu ogólnym. Zebrano dane na temat wieku, płci, daty przeprowadzenia ekstrakcji, typu znieczulenia, trudności zabiegu (pantomogram oraz ocena wg klasyfikacji Pella-Gregorego) oraz odnotowanych powikłań. Za uszkodzenie 

The perceived difficulty of extraction was assessed using an orthopantomogram and the Pell and Gregory and Winter classifications. Nerve damage was noted as a complication when a patient returned two weeks after surgery for a visit and said they had altered sensation in either the inferior alveolar nerve or lingual nerve. An infection was noted as a complication when a patient returned for an unscheduled visit and had any symptoms including malaise, fever, chills, fatigue, erythema, purulence, swelling, and cervical lymphadenopathy.

Okazało się, że 3,8 proc. ekstrakcji (20 usuniętych ósemek) zakończyło się powikłaniami, w tym było 
9 usuwanych przy znieczuleniu miejscowym i 11 w znieczuleniu ogólnym. Przy znieczuleniu miejscowym najczęściej następującymi powikłaniami był suchy zębodół (5 pacjentów, okresowe porażenie nerwu czuciowego (3) czasowe uszkodzenie nerwu językowego (1). Przy lokalnym znieczuleniu częściej pojawiał się tylko suchy zębodół.

Jak podkreślają autorzy pracy wielu uczestników badania nie przyszła na wyznaczoną wizytę kontrolną, zatem wyniki badania mogą być zaniżone. Stwierdzono że 35 proc. powikłań odnotowano w grupie pacjentów, którzy nie ukończyli jeszcze 25 r.ż. podczas, gdy 65 proc. miała miejsce u starszych osób (blisko trzykrotnie częściej), ponadto powikłania dwukrotnie częściej przytrafiały się kobietom niż mężczyznom. 

Więcej: teethremoval.com