Coraz mniej publicznej stomatologii

ms
25-06-2020, 12:15
W ciągu 2019 r. udzielono 34,3 mln porad stomatologicznych w ramach publicznej opieki zdrowotnej – podał GUS. Aktywność taką realizowało 3,6 tys. praktyk stomatologicznych.

34,3 mln porad stomatologicznych w 2019 r. oznacza spadek o 0,1 proc. w porównaniu z rokiem 2018. Tymczasem w tym samym czasie zrealizowano 291,5 mln porad lekarskich, co stanowiło wzrost o 1,1 proc. w skali roku.

Co ciekawe statystyka liczby udzielonych porad stomatologicznych - w zależności od wieku pacjentów - przedstawia się całkowicie odmiennie niż w poz i specjalistycznych poradach lekarskich. Tylko w stomatologii przyjmuje się dwukrotnie więcej pacjentów w wieku do 17 lat niż osób w przedziale wiekowym od 18 do 64 lat i aż pięciokrotnie więcej, jeśli się weźmie pod uwagę osoby po 64 roku życia.

W poradach lekarskich osoby do 17 roku życia mają zdecydowanie najmniejszy udział, a największy - pacjenci od 18 do 64 lat.

Liczba porad stomatologicznych (w mln) w 2019 r. w podziale na woj.:
woj. mazowieckie 5,7
woj. śląskie 4,2
woj. małopolskie 3,5
woj. dolnośląskie 2,8
woj. łódzkie 2,4
woj. wielkopolskie 2,4
woj. lubelskie 2,3
woj. podkarpackie 1,9
woj. pomorskie 1,9
woj. kujawsko-pomorskie 1,5
woj. zachodniopomorskie 1,5
woj. warmińsko-mazurskie 1,1
woj. podlaskie 1,0
woj. świętokrzyskie 0,9
woj. lubuskie 0,7
woj. opolskie 0,7