Stomatolog wykona badanie w kierunku osteoporozy

en
24-06-2020, 10:31
Komputerowe wspomaganie diagnozy (Computer-Aided Diagnosis), bazujące na zdjęciach wykonywanych na potrzeby stomatologii, ma szansę stać się cennym narzędziem skryningowym we wczesnej diagnostyce osteoporozy.

Choroba charakteryzująca się utratą gęstości kości, a zatem kości stają się bardziej przezierne dla promieni rtg. Osteoporoza nazywana jest cichym złodziejem kości, ponieważ pacjent nie czuje żadnych dolegliwości, aż do nieoczekiwanego złamania. To sprawia, że skryning w kierunku osteoporozy jest kluczową częścią badań starszych osób.

 Aktualnie obowiązujący "złoty standard" w diagnostyce osteoporozy stanowi ocena gęstości mineralnej kości wykonana  w obrębie szyjki kości udowej oraz kręgosłupa w części lędźwiowej (L1-L4) połączona z oceną czynników ryzyka złamań. Jednak proces diagnostyczny może być łatwiejszy i mniej kosztowny. To dowiedziony fakt, że pomiar gęstości kości żuchwy także jest wartościowym wynikiem, w czym znacznie pomaga radiologowi system CAD (dokładność 86 proc., czułość 91 proc. specyficzność w wykrywaniu osteoporozy 67 proc.)

Rutyna specjalistów i brak doświadczenia młodych lekarzy, przyzwyczajenie, monotonia usypiająca czujne postrzeganie oraz zwyczajne zmęczenie  zmniejszają skuteczność procedur medycznych. Tymczasem komputerowe wspomaganie diagnostyki obrazowej zapewnia efektywne narzędzia, które pozwolą w większym stopniu wykorzystać potencjał wiedzy i umiejętności specjalisty.

System komputerowego wspomagania diagnozy ma pomagać stomatologom wykrywać patologie jamy ustnej - od próchnicy po nowotwory. Jednak zakres zastosowań CAD nie ogranicza się jedynie do jamy ustnej. Ostatnio przeprowadzone badania wskazują, że CAD może przynieść korzyści także w poszukiwaniu innych patologii na zdjęciach panoramicznych,  zawierających poza uzębieniem elementy struktur głowy i szyi. Rozszerzenia podstawowej wersji CAD o numeryczny opis  obszarów/zmian podejrzanych za pomocą zestawu różnicujących cech,  pozwalają na klasyfikację szczególnych ROI (Region of Interest – obszar zainteresowania) i wykrywanie wielu patologii na podstawie jednego zdjęcia. Oczywiście z korzyścią i dla dentysty, i dla pacjenta.

Zatem użyteczność komputerowego wspomagania diagnozy, jako metody pomocniczej przy diagnozowaniu osteoporozy jest bezcenną pomocą niezależnie od specjalizacji i doświadczenia dentysty. Ratuje pacjentów przed poważnymi powikłaniami, a nawet śmiercią.

Więcej: dentistryiq.com