Docierające do NRL sygnały świadczą o wyjątkowej determinacji dużej części świadczeniodawców

en
22-06-2020, 09:44
Docierające do NRL sygnały świadczą o wyjątkowej determinacji dużej części świadczeniodawców, którzy przypierani do muru praktycznie nie mają żadnego pola manewru. Wielu realizujących kontrakty rozważa ich zakończenie z uwagi na brak perspektyw na zbilansowanie kosztów z wpływami.