Kinga Grzech-Leśniak: FDI to ważny głos lekarzy dentystów

ms
19-06-2020, 10:33
- Wypracowanie wspólnych światowych standardów postępowania i wymiana globalnych doświadczeń pozwala nam uniknąć wielu błędów i zagrożeń. Poprzez wspólnotę z FDI mamy większy wpływ na kreowanie zmian legislacyjnych dotyczących naszego środowiska – uważa dr n. med. Kinga Grzech-Leśniak, prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej PTSL, członek Komitetu ds. Praktyki Stomatologicznej FDI.

Dr n. med. Kinga Grzech-Leśniak
Dlaczego ta organizacja jest tak ważna dla polskiego środowiska stomatologicznego? Stomatologia jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną, która wprowadza nowe rozwiązania, ale i też nowe zagrożenia. Wypracowanie wspólnych światowych standardów postępowania i wymiana globalnych doświadczeń, pozwala nam uniknąć wielu błędów i zagrożeń. Poprzez funkcjonowanie w tej organizacji mamy większy wpływ na kreowanie zmian legislacyjnych dotyczących naszego środowiska, funkcjonowania prywatnych gabinetów oraz zawodów okołostomatologicznych (higienistka, asystentka, technik dentystyczny). Wpływ ten dotyczy krajowej legislacji, jak również zmian w przepisach prawa medycznego Unii Europejskiej, której jesteśmy członkiem.

FDI jako przedstawiciel zawodu dentystycznego i obrońca praw środowiska, ustanawia zrównoważony model stomatologii i zapewnia wytyczne dotyczące prowadzenia przyjaznej dla środowiska, społecznie odpowiedzialnej i skutecznej praktyki dentystycznej.

Niebagatelnym jest dostęp do informacji, które uzyskujemy dzięki uczestnictwu w tej organizacji. FDI dociera z tematami o znaczeniu zdrowia jamy ustnej nie tylko poprzez gabinety stomatologiczne czy szkoły. FDI przygotowała i upowszechnia materiały edukacyjne do osób uprawiających sport, zarówno amatorsko jaki i zawodowo, do sportowych lekarzy i klubów. 

FDI podkreśla, że zdrowa jama ustna to warunek zdrowego ciała. Choroby stomatologiczne mogą mieć katastrofalne skutki i bardzo pogorszyć wyniki sportowe. To ważne by aktywni fizycznie byli tego faktu świadomi.

Sądzę, że Komitet, w którym mam zaszczyt pracować od niedawna może również mieć istotny wpływ na „sprawy polskie”. Komitet FDI ds. Praktyki Stomatologicznej (DentalPracticeCommittee) monitoruje i nadzoruje wszystkie kwestie związane z praktyką dentystyczną. Komitet koncentruje się na jakości opieki stomatologicznej i odpowiednich standardach pracy z pacjentem, etyką i ustawodawstwem dentystycznym. Są to fundamentalne kwestie dotykające wszystkich nas, dentystów, i po raz pierwszy mamy na to bezpośredni wpływ.