Poseł Jakub Kulesza koresponduje z NFZ w sprawie lekarzy dentystów

ms
18-06-2020, 10:18
- Lekarze dentyści mają ciężką sytuację, która niewątpliwie odbije się na pacjentach. Stomatologom zostały narzucone wymogi, takie jak rozbudowane środki ochrony osobistej dla pracowników i pacjentów czy godzinny odstęp pomiędzy przyjmowanymi pacjentami. To oznacza zmniejszenie liczby przyjmowanych pacjentów i znacznie wyższe koszty – przypomina poseł Jakub Kulesza i pyta prezesa NFZ jak w tej sytuacji chciałby wspomóc lekarzy dentystów.

Poseł Jakub Kulesza alarmuje, że ze względu na mniejszą liczbę pacjentów pojawiły się problemy z „wyrobieniem” kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Jeżeli współczynniki korygujące, które mają być wprowadzone od lipca wyraźnie nie wzrosną, może dojść do tego, że lekarze stomatolodzy zrezygnują z kontraktów z NFZ. Lekarze dentyści czują się oszukani, gdyż pomimo obietnic, drastycznie został obniżony współczynnik korygujący proponowany jeszcze 7 kwietnia 2020 roku (2,4 leczenie dorosłych oraz 4,0 leczenie dzieci do 18 roku życia) do 1,1 lub 1,6 w zależności od wykonanej procedury.

Lekarze dentyści alarmują, że jeżeli współczynnik pozostanie na tak niskim poziomie, nie będą mieli możliwości wyrobienia kontraktów i jak zawsze ucierpią na tym najbardziej pacjenci, którzy koszty będą musieli pokryć z własnych kieszeni.

Na prośbę lekarzy dentystów, w ramach podjętej interwencji poselskiej, skierowałem pisma do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

A tak wyglądają fragmenty korespondencji posła z NFZ

Szanowny Panie Prezesie
Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. zwracam się do Pana Prezesa w imieniu lekarzy stomatologów. Na stronie NFZ 7 kwietnia 2020 r. pojawił się projekt zarządzenia - leczenie stomatologiczne. Lekarze stomatolodzy apelują, aby niniejsze zarządzenie weszło jak najszybciej w życie.

Biorąc pod uwagę uzasadnienie do projektu, szczególnie zwiększenie podczas trwania epidemii COVID-19 dostępności do świadczeń z zakresu leczenia stomatologicznego, udzielanych w ramach zawartych umów, nie ulega wątpliwości, że proponowane zmiany przyniosą korzyści przede wszystkim pacjentom.

Bardzo proszę Pana Prezesa o informacje, czy wspomniane zarządzenie zostanie wprowadzone w życie i w jakim terminie.

Szanowny Panie Pośle
Zmiany proponowane w tym projekcie zarządzenia miały na celu zwiększenie dostępności do świadczeń z zakresu leczenia stomatologicznego udzielanych w ramach zawartych umów podczas trwania epidemii COVID-19.

Podczas konsultacji treści projektu zarządzenia wpłynęło 25 uwag, które zostały przeanalizowane przez pion medyczny Funduszu. Po przeprowadzeniu analizy zmieniających się priorytetów w leczeniu stomatologicznym podczas epidemii, opracowany został kolejny projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.

Szanowny Panie Prezesie
Odnosząc się do Pana odpowiedzi w imieniu lekarzy stomatologów, bardzo proszę o wyjaśnienie kolejnych kwestii.

Informacja o tym. że zmiany kontraktowania świadczeń planowane są od 1 lipca 2020 r. jest dość istotna jednak nadal występują problemy ze zrealizowaniem kontraktów.

Do czasu epidemii. lekarze przyjmowali po 130 - 150 pacjentów miesięcznie żeby „wyrobić" kontrakt. W obecnej chwili, lekarzom dentystom zostały narzucone restrykcje sanitarne tj. środki ochrony osobistej dla pracowników i pacjentów. Jak informują lekarze, NFZ nie zapewnia dentystom żadnych środków ochrony osobistej a ich koszty znacznie wrosły.

Ponadto lekarze muszą zachować co najmniej godzinny odstęp pomiędzy przyjmowanymi pacjentami, co niesie za sobą problem ze zrealizowaniem kontraktu. Lekarze wskazują, że za wizytę z bólem, gdy pacjent ma założony opatrunek, otrzymują 11 zł brutto, przy czym sam koszt ubrania jest wyższy.

Szanowny Panie Prezesie
Zwracam się do Pana Prezesa w imieniu lekarzy dentystów. Lekarze liczą na to. że projekt zarządzenia z 7 kwietnia 2020 r. zostanie przez Pana podpisany.

Jak przedstawiają lekarze dentyści, to co zostało poprawione w poprzednim projekcie zarządzenia i wprowadzone do projektu z 2 czerwca 2020 r. w żaden sposób nie przyczyni się do pokrycia kosztów dodatkowych działań antyseptycznych i aseptycznych, nie zwiększy również dostępności do świadczeń w zakresie: leczenie stomatologiczne.

Lekarze dentyści pracują w bardzo dużym narażeniu. Na ich placówki zostały nałożone surowe restrykcje sanitarne, co drastycznie podniosło koszty i ograniczyło liczbę przyjmowanych pacjentów. Lekarze dentyści czują się oszukani, gdyż drastycznie został obniżony współczynnik korygujący proponowany 7 kwietnia 2020 r. (2,4 leczenie dorosłych oraz 4,0 leczenie dzieci do I roku życia) do 1,1 lub 1,6 w zależności od wykonanej procedury.

Lekarze alarmują, że jeżeli Pan Prezes nic pozostawi współczynnika na wyższym poziomie, to lekarze stomatolodzy nie będą mieli możliwości wyrobienia kontraktów i jak zawsze ucierpi na tym najbardziej pacjent.

Bardzo proszę o zajęcie stanowiska w tej sprawie.