Koronawirus: ujemny wynik testu zwolni z kwarantanny

ms
17-06-2020, 15:22
Wynik ujemny testu wykonany pod kątem obecności wirusa SARS-CoV-2 będzie zwalniał z odbywania kwarantanny - wynika z projektu zmiany rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego.

Jak napisano w Ocenie Skutków Regulacji, obowiązkowa kwarantanna będzie trwała do czasu uzyskana ujemnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, nie dłużej jednak niż 14 dni licząc od dnia następującego po ostatnim dniu odpowiednio narażenia albo styczności.

Projekt został skierowany do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw i ze względu na pilny jego charakter nie został przekazany do opiniowania i konsultacji publicznych. Wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu.