Łomża: dentysta w gronie ekspertów przywracających właściwe funkcjonowanie szpitala

kan
16-06-2020, 13:38
Lek. stom. Tomasz Poznalski - Członek Okręgowej Rady Izby Lekarskiej w Białymstoku został powołany do zespołu mającego przywrócić pierwotną funkcję Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

Prezydent Mariusz Chrzanowski powołał specjalny zespół złożony z 27 osób. Są wśród nich radni, przedstawiciele administracji rządowej, lekarze i lokalni społecznicy. Znalazł się wśród nich także lek. stom. Tomasz Poznalski, członek białostockiego OIL.

Do zadań zespołu należy przygotowanie  dla Prezydenta Miasta Łomża i Rady Miasta Łomży stanowisk, rekomendacji i opinii, związanych z działaniami mającymi na celu doprowadzenie do trwałego przywrócenia pierwotnej funkcji Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

Więcej: mylomza.pl