Warmińsko-Mazurska Inspekcja Handlowa przyjrzy się opłatom covidovym

ms
15-06-2020, 07:53
Warmińsko-Mazurska Inspekcja Handlowa nie analizowała jeszcze prawidłowości naliczania tzw. opłat covidovych przez placówki medyczne. Taka inicjatywa może być podjęta w każdej chwili – zapowiada Ewa Sobociak, kierownik ełckiej delegatury W-MIH.

Koszt dezynfekcji, a także dodatkowych jednorazowych ubrań, maseczek czy rękawiczek przez niektóre gabinety stomatologiczne skalkulowane zostały nawet na 350 zł. Z dodatkowymi wydatkami większość pacjentów się liczy, ale trudno im zaakceptować dodatkowe wydatki rzędu kilkuset złotych.

- Takie opłaty są legalne, ale przed skorzystaniem z usługi pacjent musi o nich wiedzieć – tłumaczy w rozmowie z radio5.com.pl Ewa Sobociak, kierownik ełckiej delegatury Warmińsko-Mazurskiej Inspekcji Handlowej. Kary za niedopełnienie tych obowiązków przez przedsiębiorcę - w przypadku nagminnego łamania praw konsumentów – mogą sięgnąć 40 tys. zł. Na terenie działania ełckiej delegatury nie stwierdzono jednak przypadków łamania praw konsumentów w tym zakresie – informuje Ewa Sobociak. W przypadku pojawienia się sygnałów o naruszenia prawa- inspektorzy ruszą w teren.

źródło: radio5.com.pl