Szkolne gabinety stomatologiczne – do dzieła!

ms
10-06-2020, 08:07
Gabinety stomatologiczne, działające w budynkach szkolnych, zostały pozbawione możliwości zarobkowania i sprawowania czynnej opieki stomatologicznej nad dziećmi – alarmowała posłanka Joanna Mucha. Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia zapewnia, że wszystko wróciło do normy.

Anna Mucha apelowała o:
- wypłacanie zaliczkowych kwot w formie częściowego ryczałtu;
- zwiększenie współczynnika na świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do czterech lub rozłożenie zaciągniętych zaliczek do końca trwania kontraktu.

Sekretarz stanu Waldemar Kraska odpowiedział posłance w taki oto sposób:
Na wstępie chciałbym poinformować, że mocą rozporządzenia Rady Ministrów z 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (poz. 964 ze zm.) zniesione zostało czasowe ograniczenie wykonywania działalności leczniczej polegające na zaprzestaniu sprawowania opieki stomatologicznej, o której mowa w ustawie z 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. poz. 1078).

Oznacza to, że szkolne gabinety stomatologiczne mogą wznowić swoją działalność.

Niemniej jednak w Narodowym Funduszu Zdrowia na podstawie analizy dostępności do świadczeń stomatologicznych, udzielanych dzieciom i osobom dorosłym, a także wpływających informacji odnośnie ewentualnego zamknięcia przez lekarzy dentystów gabinetów stomatologicznych, od początku ogłoszenia stanu epidemii (a wcześniej stanu zagrożenia epidemicznego) trwają nieustannie intensywne prace nad opracowaniem kolejnych rozwiązań mających na celu zwiększenie dostępności do świadczeń stomatologicznej pomocy doraźnej dla wszystkich pacjentów oraz odrębnie dla pacjentów z potwierdzoną infekcją COVID-19 lub dla osób podlegających kwarantannie.

Zatwierdzone rozwiązania dotyczące udzielania i finansowania świadczeń opieki zdrowotnej zostały już opublikowane w zarządzeniach prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia m.in. w 32/2020/DSOZ, 34/2020/DSOZ, 40/2020/DSOZ, 45/2020/DSOZ, 49/2020/DSOZ, 51/2020/DSOZ, 52/2020/DSOZ.

Obecnie, Narodowy Fundusz Zdrowia po przeprowadzeniu analizy zmieniających się priorytetów w leczeniu stomatologicznym podczas epidemii, pracuje nad kolejnym projektem zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.

Oprócz wprowadzenia współczynników korygujących wycenę świadczeń stomatologicznych w sposób umożliwiający zakup dodatkowych środków antyseptycznych oraz wprowadzenie dodatkowych procedur sanitarnoepidemiologicznych, w projekcie przewiduje znaczący wzrost wyceny świadczeń z zakresu endodoncji.
Zmiany kontraktowania świadczeń planowane są od 1 lipca 2020 r.

Waldemar Kraska uzupełnił odpowiedź o zasady pracy dentobusów, chociaż Anna Mucha o nie nie pytała.

Odnosząc się do kwestii funkcjonowania dentobusów, uprzejmie wyjaśniam, że zgodnie z § 8 ust 1 pkt 3 przywołanego na wstępie rozporządzenia Rady Ministrów z 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, do odwołania ustanowiono czasowe ograniczenie wykonywania działalności leczniczej polegające na zaprzestaniu udzielania świadczenia zdrowotnego z zakresu leczenia stomatologicznego w pojazdach (dentobusach), z wyjątkiem świadczeń udzielanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, przez podmioty wykonujące działalność leczniczą wpisane do wykazu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Należy bowiem zaznaczyć, że specjalnie dla osób z COVID-19 opieka stomatologiczna w nagłych przypadkach, np. ból zęba, jest w wielu miejscach wykonywana w dentobusach.

Mobilne gabinety dentystyczne stacjonują m.in. przy szpitalach jednoimiennych, ale w razie potrzeby mogą dojechać bezpośrednio do pacjentów.