Co z PES?

ms
08-06-2020, 13:13
Przygotowywane są przepisy umożliwiające lekarzom i lekarzom dentystom, którzy ukończyli przedostatni rok szkolenia specjalizacyjnego - wystąpienie z wnioskiem o przystąpienie do PES - informuje Ministerstwo Zdrowia.

W celu wystąpienia z wnioskiem o przystąpienie do PES przez lekarza lub lekarza dentystę, który ukończył przedostatni rok szkolenia specjalizacyjnego konieczne będzie, aby kierownik specjalizacji potwierdził ukończenie przedostatniego roku szkolenia specjalizacyjnego i wydał, za pomocą SMK, zgodę na przystąpienie do PES.

Zakłada się, że przepisy wejdą w życie w najbliższym czasie i umożliwią lekarzom lub lekarzom dentystom, którzy ukończyli przedostatni rok szkolenia specjalizacyjnego wystąpienie z wnioskiem o przystąpienie do PES w sesji jesiennej 2020 r.  Rozwiązane to umożliwi przystąpienie do PES w szczególności lekarzom i lekarzom dentystom, którzy są na ostatnim roku szkolenia specjalizacyjnego a z powodu epidemii nie ukończą tego szkolenia w terminie.J

Jeżeli zajdzie taka konieczność, termin na wystąpienie z wnioskiem o przystąpienie do PES w sesji jesiennej 2020 r. zostanie przedłużony.