KRAKDENT 2020: coraz mniej niewiadomych

ms
08-06-2020, 12:56
Pewne jest, że KRAKDENT 2020 odbędzie się w realu od 3 do 5 września. Pewne jest, że logistyka imprezy wystawienniczej będzie wyzwaniem dla organizatorów, wystawców i gości. Pewne jest, że ci pierwsi dochowują najwyższej staranności, aby każdy podczas targów stomatologicznych czuł się bezpiecznie.


Wiadomo jest, że:
- realizowana będzie gruntowna dezynfekcja powierzchni wystawienniczych w przerwach nocnych pomiędzy kolejnymi dniami imprezy;
- bieżąca dezynfekcja przestrzeni zamkniętych odbywać się będzie m.in. przez zamgławianie, ozonowanie, emisję promieniowania UVC;
- służby porządkowe w systemie ciągłym będą dezynfekować powierzchnie, ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń sanitarnych;
- organizatorzy zapewnią stałą wymianę powietrza w przestrzeniach zamkniętych (tłoczone będzie przefiltrowane pompowane z zewnątrz);
- za pomocą czułych kamer termowizyjnych z modułem black body (stała kalibracja urządzeń) kontrolowana będzie ciepłota ciała każdej osoby wchodzącej na teren Expo w Krakowie;
- kontrola kart wstępu odbywać się ma bezdotykowo;
- zapewnione będą dystrybutory maseczek i rękawiczek (odpłatnie), gdyż każdy uczestnik targów będzie musiał mieć zasłoniętą twarz maseczką lub przyłbicą;
- każdy gość będzie musiał przeprowadzić dezynfekcję rąk przed wejściem na teren targów;
- uczestnikom wykładów i warsztatów zapewnione zostaną warunki gwarantujące bezpieczny dystans od pozostałych osób biorących udział w tym samym wydarzeniu;
- realizowana będzie ciągła rejestracja osób wchodzących i wychodzących z sal i hal wystawienniczych, co pozwoli na precyzyjne określenie liczby gości przebywających w tym samym czasie w przestrzeni zamkniętej (norma to jedna osoba na 4 mkw.).

Tak jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach, o które dopytują się zainteresowani uczestnictwem w targach KRAKDENT:
- Czy w związku z tym, że wszystko będzie trwało dłużej, zmieniają się godziny otwarcia targów?
- Na targach Krakdent jest często prowadzona sprzedąż. Czy będzie to teraz dozwolone? Czy będą jakieś dodatkowe obostrzenia?
- Rozumiem, że liczba jedna na 4 mkw. dotyczy również wystawców...czyli na 28 mkw. będzie mogło przebywać 7 osób, tak? W przypadku wejścia na stoisko gości, część obsługi musi wyjść ze stoiska, żeby nadal była jedna osoba na 4 mkw.?. Co z kolejkami (o ile będą ) klientów przed stoiskiem? Kto będzie przestrzegał odległości pomiędzy nimi?
- Tunele dezynfekcyjne - czy to oznacza, że wszystkie eksponaty przywożone na targi będą musiały przez taki tunel przejść? A co jeśli są to małe produkty, w dużej ilości - tak jak jest to na targach Krakdent?
- Czy obsługa stoiska wystawcy jest rozumiana jako obsługa wystawcy czy jako dział techniczno-organizacyjny operatora targów?

Wiele odpowiedzi na wciąż rodzące się pytania można znaleźć można tutaj.