Płyn z chlorheksydyną na koronawirusa w ślinie?

en
08-06-2020, 10:05
Płyn do płukania ust zawierający chlorheksydynę może pomóc dentystom z zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa na terenie ich praktyki.

Organizacje i instytucje odpowiedzialne za ochronę zdrowia wydają różnorodne rekomendacje i zalecenia, które mają na celu walkę z epidemią COVID-19, a szczególnie transmisję koronawirusa między pracownikami służby zdrowia i pacjentami.  American Dentists Association rekomenduje, by pacjent płukał jamę ustną 1-proc. roztworem nadtlenku wodoru  zanim dentysta rozpocznie jakąkolwiek procedurę. Niemniej jednak pojawiają się opinie, że brakuje naukowych dowodów na zasadność stosowania tego środka i jakiegokolwiek innego płynu do płukania ust.  Jest i grupa klinicystów przekonanych, że dwa cykle płukania po 30 sek, płynem do ust z chlorheksydyną zmniejsza stężenie koronawirusa w ślinie. Badanie wykonane w Korea University College of Medicine potwierdza, że taki zabieg higieniczny może być dobrą opcją.

By prześledzić dynamikę transmisji patogena lekarze ocenili rozprzestrzenianie się wirusa w plynach ciała u dwóch pacjentek, które zostali przyjęci do szpitala: 46-letniej kobiety która miała mdłości i czuła się stale zmęczona oraz 65-letniej pacjentki, która narzekała na bolące gardło i ogólne osłabienie. Żadna z nich nie miała gorączki, ale po otrzymaniu dodatniego wyniku testu potwierdzono, że ich objawy wskazują na COVID-19. Podczas 10-dniowego pobytu w szpitalu 46-latka otrzymała dwa razy dziennie  lopinawir/rytonawir (400 mg/100 mg dwa razy dziennie) oraz hydroksychlorochinę (400 mg raz dziennie), natomiast drugą pacjentkę leczono tylko kombinacją leków przeciwretrowirusowychl opinawir/rytonawir w dawce 400 mg/100 mg dwa razy dziennie.

Przeprowadzano także testy reakcji łańcuchowej polimerazy z odwrotną transkrypcją, by móc ocenić ilość wirusa w próbkach pobieranych z nosogardzieli, części ustnej gardła, śliny, plwociny oraz w moczu obu pacjentek. 

- Wybitnie wysoki poziom wirusa stwierdzono w ślinie, co może sugerowować, że koronawirus jest wydzielany przez gruczoły ślinowe, oceniają autorzy badania. W ciągu trzeciego i szóstego dnia hospitalizacji kobiety przepłukiwały gardła przez 30 sek 15 ml 12 proc. roztworem chlorheksydyny. Okazało się, że w ciągu dwóch godzin po zastosowaniu płynu następował spadek poziomu wirusa, ale zwiększał się ponownie po upływie dwóch godzin od przepłukania gardła. Autorzy pracy przyznają że jej dużą wadą jest niewielka  grupa badanych osób, jednak ich praca wykazała, że podczas leczenia stomatologicznego płyn do ust chlorheksydyną (poza środkami ochrony indywidualnej) także może zwiększyć bezpieczeństwo zabiegu, argumentuje dr Jin Gu Yoon, z Division of Infectious Diseases na Korea University College of Medicine w Seulu.

 

Więcej: DrBicuspid.com