Stanowczy sprzeciw wobec listów intencyjnych w specjalizacjach

ms
05-06-2020, 12:18
Zarząd Krajowy OZZL zdecydowanie sprzeciwia się wprowadzeniu do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty przepisu o tzw. „listach intencyjnych" zapewniających dodatkowe punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym, dających pierwszeństwo w odbywaniu szkolenia specjalizacyjnego i gwarantujących zatrudnienie w określonej jednostce prowadzącej szkolenie.

W ocenie OZZL takie rozwiązanie przyczyni się do powstania patologicznych zachowań będących wyrazem nepotyzmu i korupcji. Może również podzielić środowisko lekarskie, skutkując brakiem zaufania zarówno do organów nadzorczych, jak i kolegów i koleżanek lekarzy.

ZK OZZL uznaje dotychczasowe rozwiązania opierające postępowanie kwalifikacyjne do szkolenia specjalizacyjnego na wyniku LEK i LDEK za jedyną wystarczająco sprawiedliwą i przejrzystą formę weryfikacji kompetencji studentów kierunków lekarskich i lekarsko - dentystycznych.

Zarząd Krajowy OZZL zwraca się do parlamentarzystów o spowodowanie, aby wskazany przepis nie pojawił się w ostatecznej wersji ustawy.