Rentgenodiagnostyka: jaki raport z audytu wewnętrznego

ms
05-06-2020, 10:03
Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia rekomenduje ujednolicone wzory raportów z przeprowadzonych audytów klinicznych wewnętrznych.

Poniżej przykładowy wzór raportu z audytu klinicznego wewnętrznego w zakresie rentgenodiagnostyki (w tym stomatologii i densytometrii kostnej) oraz radiologii zabiegowej.

Obowiązek sporządzania i przekazywania raportów przez jednostki ochrony zdrowia wynika z przepisów art. 33v ust. 6 i 7 ustawy Prawo atomowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1792):
- sporządzanie pisemnych raportów z przeprowadzonych audytów klinicznych wewnętrznych wynika z art. 33v ust. 6;
- przekazywanie raportów do właściwych komisji do spraw procedur i audytów klinicznych zewnętrznych wynika z art. 33v ust. 7 zdanie 2.

Zamieszczony wzór ma rekomendację przewodniczącego komisji do spraw procedur i audytów klinicznych zewnętrznych, konsultanta krajowego w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej.

Kopię raportu z audytu klinicznego wewnętrznego można przekazać do Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia:
- listownie, na adres: Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia, ul. Smugowa 6, 91-433 Łódź; z dopiskiem “Raport z audytu klinicznego wewnętrznego”,
- mailem na adres: audyty.rtg@kcor.gov.pl