Prof. Teresa Matthews-Brzozowska kandydatką na członka państwowej komisji ds. obyczajów

ms
03-06-2020, 14:50
Prezydium NRL, na wniosek Naczelnego Rzecznika NIL, zgłosiło kandydaturę lekarza dentysty, prof.dr Teresy Matthews-Brzozowskiej na członkinię Państwowej Komisji ds. wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15.

Prof. zw. dr hab. n. med. Teresa Matthews-Brzozowska jest kierownikiem Katedry i Kliniki Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji UMP; specjalistą stomatologii ogólnej; specjalistą stomatologii zachowawczej i specjalistą ortodontą.

Ustawa o państwowej komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 weszła w życie 26 września 2019 r. Pierwszy raport powinien być opracowany w ciągu roku od tej daty. 

Zgodnie z przepisami komisja ma być organem niezależnym od innych organów władzy państwowej. Ma się składać z siedmiu członków: trzech – powołanych przez Sejm większością trzech piątych w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów; jednego – powołanego przez Senat większością trzech piątych głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów, a także po jednym członku powołanym przez prezydenta, premiera i rzecznika praw dziecka.

Zgodnie z art. 6 ust. 9 ustawy kandydatów na członków Komisji mogą zgłaszać: Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Sądownictwa, Krajowa Rada Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym, Naczelna Izba Lekarska, Krajowa Izba Psychologów oraz organizacje pozarządowe, których zadania statutowe przez okres co najmniej 2 lat obejmowały działania związane z prawami dzieci, w szczególności działania związane z ochroną praw dzieci i przeciwdziałaniem przemocy, w tym przemocy seksualnej.

Kandydatów na członków Komisji, powoływanych przez Sejm mogą zgłaszać także marszałek Sejmu lub co najmniej 35 posłów.

źródło: TT Andrzej Cisło