Jak ocenić proponowaną zmianę wycen świadczeń stomatologicznych NFZ

ms
03-06-2020, 11:48
Po dwóch miesiącach zwłoki pojawił się kolejny projekt zmiany zarządzenia prezesa NFZ, który ma na celu „zwiększenie dostępności do świadczeń stomatologicznych wobec trwania epidemii COVID-19”. Jak to zdarzenie ocenia Komisja Stomatologiczna NRL?

W tym konkretnym przypadku na ustosunkowanie się do projektu samorząd lekarzy i lekarzy dentystów ma aż osiem dni. Wiceprezes NRL Andrzej Cisło zapowiada, że nastąpi to znacznie szybciej.

Sam fakt, że zmiany będą obowiązywać od 1 lipca 2020 r., wskazuje, że do tego czasu świadczeniodawcy z większymi kosztami realizowania procedur muszą radzić sobie na dotychczasowych zasadach, czyli w dużym niedoszacowaniu nakładów niezbędnych do bezpiecznego realizowania usług.

Już teraz widać, że wsparcie, chociaż pożądane, nie rozwiąże problemów, przed którymi stoją świadczeniodawcy. Dlaczego? Jak wskazuje NFZ, zmiana w wycenie świadczeń spowoduje wzrost finansowania o 10 mln zł w okresie obejmującym: lipiec, sierpień i prawdopodobnie wrzesień (podano wyliczenie na okres od lipca do września, pytanie do 1 czy do 30). Przyjmując jednak najbardziej prawdopodobny, trzymiesięczny horyzont czasowy, statystycznie na jednego świadczeniodawcę dodatkowe środki wyniosą... miesięcznie raptem 430 zł. Kwota ta niewiele wnosi do efektywności praktyki stomatologicznej, realizującej kontrakt NFZ, niezależnie od tego, że realne pieniądze będą różne, bo wynikające z realizowanych konkretnych świadczeń - jedni dostaną nieco więcej, a inni oczywiście mniej.

Pytanie co ze świadczeniodawcami, zaangażowanymi strukturalnie w opiekę stomatologiczną nad uczniami?

Powstała sytuacja rodzi pytanie o grę pozorów.

Nie brzmi najlepiej krótki komentarz do projektu zarządzenia, który Andrzej Cisło zamieścił na TT:

To jest ten rodzaj momentów, w których chyba jednak nie bardzo wiadomo gdzie oczy spuścić i co zrobić z tą niezręczną ciszą, jaka zapada po lekturze.

Na stronie NIL komentarz wiceprezesa NRL także jest oszczędny:

Pomimo dających się przewidzieć po wstępnej lekturze uwag, projekt ten (jak każdy) zostanie poddany wnikliwej analizie. W najbliższych dniach wydane zostanie w tej sprawie Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.

Póki co, zmiany wniesione projektem zarządzenia zaznaczył Andrzej Cisło na stronie KS NRL.

Szczegóły tutaj.

Projekt zarządzenia zamieściliśmy tutaj