Propozycje wsparcia dla medyków

ms
02-06-2020, 16:09
Prezydium NRL popiera senacki projekt ustawy o uzupełnieniu instrumentów wsparcia systemu opieki zdrowotnej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zmierzający do zapewnienia osobom wykonującym zawody medyczne szerokiego wachlarza świadczeń opartych o finansowanie ze środków publicznych.

Prezydium NRL ocenia, że projekt zawiera wiele rozwiązań, które mają na celu zminimalizowanie negatywnych skutków pandemii w odniesieniu do systemu opieki zdrowotnej. W czasie obowiązującego stanu epidemii czas m.in. lekarzy i lekarzy dentystów jest szczególnie cenny i nie powinien być wykorzystywany na sprawy inne niż walka o zdrowie i życie pacjentów.  Tym bardziej są więc cenne propozycje rekompensujące osobom wykonującym zawody medyczne niemierzalny nakład ich pracy i poświęcenia poprzez takie świadczenia, jak dodatek do wynagrodzenia, dodatek specjalny za pracę w godzinach nadliczbowych czy prawo do dodatkowego zwolnienia od pracy po odwołaniu stanu epidemii bądź stanu zagrożenia epidemicznego.

Prezydium NRL zwraca  jednakże uwagę na przewidywany w art. 7 obowiązek badania na obecność wirusa SARS-CoV-2. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej stoi na stanowisku, iż decyzja o tym, którzy pracownicy mają być poddawani takim testom i z jaką częstotliwością powinna leżeć po stronie kierowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą z uwzględnieniem specyfiki pracy na danym stanowisku, istniejących ryzyk transmisji wirusa w odniesieniu do wprowadzonych ograniczeń i procedur zapobiegawczych w danym podmiocie.

Więcej: NIL